කපන යන්ත්රය අවසන් කරන්න

  • ට්‍රැක්ටරය සඳහා 3 Point Hitch Finish Mower

    ට්‍රැක්ටරය සඳහා 3 Point Hitch Finish Mower

    Land X Grooming Mowers යනු ඔබේ උප-සංයුක්ත සහ සංයුක්ත ට්‍රැක්ටරය සඳහා බඩ ​​සවිකරන කපන යන්ත්‍රයක් වෙනුවට පසුපස සවිකිරීමේ විකල්පයකි.ස්ථාවර තල තුනක් සහ පාවෙන 3-ලක්ෂ්‍ය බාධකයක් සමඟ, මෙම කපන යන්ත්‍ර ඔබට ෆෙස්කියු සහ අනෙකුත් තණකොළ වර්ගවල පිරිසිදු කප්පාදුවක් ලබා දෙයි.ෙට්පර්ඩ් පසුපස විසර්ජනය සුන්බුන් බිම දෙසට යොමු කරයි, දම්වැල්වල අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන අතර එමඟින් ක්ලිපිං වඩාත් ඒකාකාරව බෙදා හැරීමට ඉඩ සලසයි.